Utworzono w dniu 27 MAJ 2022


Szanowni Państwo!

 

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:

Strategia optymalizacji kosztów i usprawnienia procesu sprzedażowego

 

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Wzór_zapytania_ofertowego_specjalistyczna

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin ważności oferty to 01.10.2022r.

 

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 - oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@ktmotors.pl do końca dnia 31.05.2022r.

 

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik_nr_5_Wzór_zapytania_ofertowego_specjalistyczna
  2. Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy
  3. REGULAMIN udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"

Z poważaniem,

Marek Kępisty